Platenie ostatných daní a poplatkov

Platenie ostatných daní a poplatkov

Platenie ostatných daní a poplatkov, ktorých zaplatenie vyžaduje obec alebo jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) je možné nasledovnými spôsobmi:
  • v hotovosti do 300 eur do pokladne mesta Liptovský Mikuláš v klientskom centre,
  • vkladom v hotovosti na účet mesta Liptovský Mikuláš,
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet mesta Liptovský Mikuláš,
  • bezhotovostným spôsobom cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie a QR kódu, ktorý je uvedený v rozhodnutí

 

Platba v hotovosti do pokladne Mestského úradu

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť.

Platba v hotovosti v banke na účet mesta alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet mesta Liptovský Mikuláš vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).
Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet mesta Liptovský Mikuláš vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Platba cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy

Úhradu je možné vykonať na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platcu. Akreditovaným platcom je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorý vedie Ministerstvo financií SR.

Viac informácii o platobnom module nájdete na stránke informatizacia.sk.

KONTAKTY A INFORMÁCIE

Odbor finančný - oddelenie miestnych daní a poplatkov