Mesto Liptovský Mikuláš má záujem poskytovať občanom a podnikateľom čo najväčší komfort pri vybavovaní služieb vo svojej pôsobnosti.

Tento portál je prvým krokom k postupnému zavádzaniu elektronického vybavovania a poskytovania služieb. Mesto plánuje portál naďalej rozvíjať a dopĺňať služby zo zohľadnením využívania a záujmu občanov. Zároveň mesto i naďalej zabezpečuje pre občanov všetky doterajšie formy komunikácie a podaní.

Text pre homepage